Tijd en verandering

Tijd

Hoelang duurt het voordat mijn pup zindelijk is? Hoelang duurt het voordat mijn (buitenlandse) herplaatser gewend is? Wanneer gaat het bijten over? Hoelang mag mijn pup al lopen? Hoelang duurt de pubertijd? Hoeveel lessen zijn er nodig om dit probleem op te lossen? Wanneer houdt mijn hond op met… (vul zelf maar in). 
Gewoon eens een klein inkijkje in de vragen die ik (en collega’s) bijna dagelijks krijgen. Terechte vragen! Een aanduiding qua tijd geeft mensen houvast, dan weten we waar we aan toe zijn, waar we rekening mee kunnen/moeten houden. Ik, als iemand met een vorm van autisme (asperger), snap bij uitstek deze vragen. Beter gezegd, behalve in mijn werkende leven, functioneer ik niet zonder tijdsbestek en inschattingen. 
Ik laat mij vaak ook verleiden tot het inschatten van van een tijdsbestek. Precies 1 van de redenen waarom ik 5 of 10 lessen aanbiedt. Maar al doende leert men en merk ik dat ik met dit soort abstractie de hond, de eigenaar en mijn werkvisie (juist zo veel mogelijk op het ritme van de hond en eigenaar, meebewegen), te kort doe. 

Abstract

Werken met een levend wezen wat onderdeel uitmaakt van een systeem is allesbehalve abstract. Er zijn zo veel factoren die meewegen in de tijd die een hond en zijn/haar eigenaar nodig hebben om succes te boeken. Het begeleiden van honden en hun eigenaar is zo veel meer dan een abstract traject. Het is meebewegen en precies af kunnen meten waar op dat moment behoefte aan is. De talloze keren dat ik, compleet met een lesplan in mijn hoofd, aan de keukentafel heb gezeten met iemand die compleet in tranen was, zijn niet meer te tellen. Waar op dat moment behoefte aan is, kan totaal iets ander zijn als dat ik in mijn hoofd heb. Als ik hier geen aandacht voor zou hebben doe ik de eigenaar en daarmee dus ook de hond, te kort. 
Het zijn juist dit soort momenten dat ik met een ontzettend voldaan gevoel thuiskom, de verbinding met jou als klant, de eerlijkheid en het vertrouwen. 

Verandering

Hoe ik bovenstaand in een vat ga gieten, weet ik nog niet. Er wordt achter de schermen veel denkwerk verricht om te kijken hoe dit in te passen is. Wat voor vorm, tijdsduur, prijs en wat vooral ook goed voelt. 
Ik ben mij er zeer bewust van dat deze verandering niet iets is wat bij iedereen past en dat is okay. Hoewel ik met alle liefde, passie, kennis, diploma’s en ervaring alle honden en eigenaren wil helpen, weet ik ook dat ik dat niet kan. Na bijna 4 jaar een vrij standaard aanbod te hebben, voelt het nu goed dit te gaan veranderen en een meer passend aanbod aan te bieden bij wie ik ben als jullie kynoloog en voor mijn klanten die hierbij passen. 

Mochten jullie nodig ideeën hebben, dan hoor ik het heel graag!